Categories: General
      Date: 28.05.2015
     Title: Poziv na skupštinu Udruge inovatora

Na osnovu članka 23. i 24. Statuta Udruge inovatora Brodograđevne industrije 3. MAJ - Rijeka, predsjednik Udruge saziva Izborno-programsku skupštinu te upućuje

P O Z I V članovima

na Izborno-programsku skupštinu
Skupština U.I. B.I. 3. MAJ - Rijeka, će se održati u četvrtak, 11. lipnja 2015. godine u 15:30 sati u prostorijama na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ

 

Dnevni red

 

1.    Otvaranje Izborno-programske skupštine

2.    Izbor radnih tijela skupštine

3.    Prijedlog i rasprava po slijedećim dokumentima Udruge inovatora BI 3.MAJ :

- izvješće o radu

- financijsko izvješće o proteklom periodu

4.   Izvještaj verifikacijske komisije

5.   Usvajanje dokumenata Udruge inovatora BI 3.MAJ:

-   izvješće o radu

-   financijsko izvješće o proteklom periodu

6.   Razrješenje tijela upravljanja

7.   Usvajanje Statuta udruge inovatora BI 3.MAJ

8.   Prijedlog kandidacijske komisije: predstavljanje kandidata i glasovanje za organe i tijela upravljanja:

-          Upravni odbor

-          Predsjednik i Tajnik Udruge

-          Likvidator udruge

9.   Izvještaj izborne komisije

10.  Prijedlog i usvajanje

•          plana rada

•          financijskog plana za naredno razdoblje

11.  R a z n o

 

Po završetku Skupštine pozivamo Vas na domjenak.

 

Napomena: Prijedlog Statuta možete pogledati na web stranicama Udruge:

www.ui-bi-3maj.hr


Rijeka, 27. svibnja 2015.

U.I. B.I. "3. MAJ" - Rijeka

Predsjednik

Siniša Križanec, prof.