Categories: General
      Date: 20.05.2019
     Title: Izborna skupština udruge - Poziv članovima

UDRUGA INOVATORA BRODOGRAĐEVNE

INDUSTRIJE 3. MAJ RIJEKA


POZIV

Na Izbornu skupštinu Udruge inovatora brodograđevne industrije 3.maj Rijeka

 

Izborna skupština održati će se dana 06.06.2019 u 15:30 sati na Zapadnom ulazu Brodogradilišta 3.MAJ
Dnevni red

 

1.   Otvaranje skupštine

2.    Izbor radnih tijela skupštine

- radno predsjedništvo

- zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

- verifikacijska komisija

- kandidacijska komisija

3.   Izvještaj verifikacijske komisije

4.   Prijedlog i rasprava po slijedećim dokumentima:

- izvješće o radu U.I. B.I. 3.MAJ za razdoblje 06/2018 - 06/2019

- financijsko izvješće za razdoblje 06/2018 - 06/2019

5.   Usvajanje dokumenata:

- izvješće o radu U.I. B.I. 3.MAJ za razdoblje 06/2018 - 06/2019

- financijsko izvješće za razdoblje 06/2018 - 06/2019

- plan rada za naredni period 06/2019 - 06/2020

- financijski plan za period 06/2019 - 06/2020

6.  Prijedlog kandidacijske komisije, predstavljanje kandidata i glasovanje za organe i tijela upravljanja:

- Predsjednika i tajnika udruge te Upravni odbor udruge

7.  Prijedlog i rasprava po slijedećim dokumentima:

- plan rada za naredni period 06/2019 - 06/2020

- financijski plan za period 06/2019 - 06/2020

8.  Usvajanje dokumenata:

- plan rada za naredni period 06/2019 - 06/2020

- financijski plan za period 06/2019 - 06/2020

9.  Prijedlog iznosa i naplate članarine

10.   Razno