Categories: General
      Date: 29.02.2024
     Title: Izvanredna izborna skupština udruge - Poziv članovima

UDRUGA INOVATORA BRODOGRAĐEVNE

INDUSTRIJE 3. MAJ RIJEKA

 

POZIV

Na Izvanrednu izbornu skupštinu Udruge inovatora brodograđevne industrije 3.maj Rijeka

 

Izvanredna izborna  skupština održati će se dana 21.03.2024 (četvrtak) u 15:30 sati na Zapadnom ulazu Brodogradilišta 3.MAJ



Dnevni red

 

1.   Otvaranje skupštine

2.    Izbor radnih tijela skupštine

- radno predsjedništvo

- zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

- verifikacijska komisija

- kandidacijska komisija

3.   Izvještaj verifikacijske komisije

4.   Prijedlog i rasprava po slijedećim dokumentima:

- izvješće o radu U.I. B.I. 3.MAJ

5.   Usvajanje dokumenta:

- izvješće o radu U.I. B.I. 3.MAJ

6.  Prijedlog kandidacijske komisije, predstavljanje kandidata i glasovanje za organe i tijela upravljanja:

- Predsjednika i tajnika udruge

- Upravni odbor udruge

- Nadzorni odbor udruge (3 člana)

- Likvidator udruge

7.  Prijedlog i rasprava po slijedećim dokumentima:

- plan rada za naredni period (2024-2025)

- financijski plan za period (2024-2025)

8.  Usvajanje dokumenata:

- plan rada za naredni period (2024-2025)

- financijski plan za period (2024-2025)

9.   Razno