Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijava (sql) rastuće, Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1974*')
  1974 10.12.1974 Produženje pruge za dizalicu br. 11 548 Filipović Miodrag,
Paliska Bruno
  1974 10.12.1974 Prenosači teških sekcija 549 Žanetić Tonči
  1974 10.4.1974 Nova geometrija noža frezne glave za obradu sjedišta ležaja temeljne ploče 516 Šestan Anton
  1974 10.9.1974 Naprava za demontažu i okretanje teleskopskih zaštita 536 Petrović Vlado,
Radovan Miro
  1974 11.11.1974 Priprema spoja prirubnica - cijev za zavarivanje 543 Pašić Ismet
  1974 11.11.1974 Preša za ljepljenje rubova na sklopovima namještaja 544 Sergo Ivan
  1974 11.11.1974 Naprava za rezanje cijevnih koljena autogenim postupkom 545 Pašić Ismet
  1974 11.3.1974 Ušteda materijala na cjevovodu zagrijavanja tekućeg tereta 511 Krizman Božo
  1974 12.3.1974 Savijanje nosača od uglovnice 512 Zubović Ljubomir
  1974 12.9.1974 Otvori vrata sa okvirom na čeličnim obl. stijenama 537 Čukelj Valentin
  1974 13.6.1974 Napajanje Toki-voki uređaja 528 Koprivnjak Ivan
  1974 13.6.1974 Postavljanje saonica na saonik 529 Stančić Paulo,
Pintar Igor
  1974 14.2.1974 Kotači okretnog transportera 506 Miletić Rade
  1974 18.1.1974 Hidraulički uređaj za pokretanje (povučeno) 505 Kovačić Franjo
  1974 18.6.1974 Popravak autogenog aparat 'Brugo' 530 Fogel Julio
Strana: 1 od 4  Br. zapisa: 46

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme