Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijava (sql) rastuće, Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1975*')
  1975 10.9.1975 Sanduci za dotaciju 583 Šegon Martin,
Butorac Anton
  1975 10.9.1975 Koluti teretnog uređaja 584 Sutlović Anđelko,
Jurac Albert
  1975 11.3.1975 Izrada prostornih šablona 562 Arigoni Arigo
  1975 12.11.1975 Nepropusni prolazi 590 Živković Milan
  1975 12.11.1975 Provodnica cijevi kroz nepropusnu pregradu 591 Živković Milan
  1975 12.12.1975 Naprava za ispitivanje pumpina 596 Miličević Radoje
  1975 13.2.1975 Analiza kadropatija 556 Golčić Josip
  1975 14.3.1975 Nož za tokarenje čahura potpornih svornjaka 563 Jujić Husein
  1975 14.3.1975 Kalupi za izradu vjetrobrana 564 Paladina Ivan
  1975 14.7.1975 Vez saonica 578 Šarar Boris,
Dušić Josip
  1975 15.4.1975 Protupožarne zone 573 Perica Jere,
Jedrejčić Anton,
Velčić Nikola
  1975 15.5.1975 Ušteda laminata za oblogu pregrada 574 Rožić Mario
  1975 15.5.1975 Naprava za nošenje i okretanje plašteva motora RN-68, 76 i 90 575 Likar Mario,
Skokić Emil
  1975 15.7.1975 Izrada bojlera za upravnu zgradu i prostorije toplog obroka 579 Lušetić Ivan,
Juretić Boris,
Jemrić Mate
  1975 16.1.1975 Naprava sa formularom za rekapitulacije i evidencije (povučeno) 553 Maraspin Steno
Strana: 1 od 4  Br. zapisa: 50

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme