Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijava (sql) padajuće, Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1976*')
  1976 9.12.1976 Brusilica 'Ivendt' za brušenje vidija noževa 636 Guč Anton
  1976 9.12.1976 Natezač lanca 637 Šimac Ivan,
Krešović Vito
  1976 5.10.1976 Kalupi za rezanje savijenih cijevi ND 20-25 izvedbe 'A i B' 625 Švigelj Anton
  1976 5.10.1976 Strojno savijanje rukohvata iznad 2.5 D 626 Švigelj Anton
  1976 5.10.1976 Specijalni stezač za rezanje cijevi izvedbe 'C' 627 Švigelj Anton
  1976 5.10.1976 Zaštitni poklopac na sklopkama 'Iskra' 628 Švigelj Anton
  1976 5.10.1976 Izrezivanje rupa tarnom pilom na ND-50 i priključku grijalica 629 Švigelj Anton
  1976 4.5.1976 Tokarski stroj br.80 'Skoda' u pogonu strojne obrade 614 Padjen Ivan
  1976 4.2.1976 Plamenik za autogeno rezanje 606 Host Ivan
  1976 30.1.1976 Određivanje položaja glave motora na temeljne ploče pomoću računara 601 Ivančić Josip
  1976 30.1.1976 Sigurnosna naprava za bušenje rupa na vijcima za klizne staze 602 Gračanin Juraj
  1976 30.1.1976 Postolje za ručnu obradu i sastavljanjae dvodjelnih zupčanika 603 Gračanin Juraj
  1976 30.1.1976 Univerzalni nosač za ručnu obradu svih vrsta zupčastih vijenaca za motore 604 Gračanin Juraj
  1976 30.1.1976 Nosač za ručnu obradu međuzupčanika 605 Gračanin Juraj
  1976 3.6.1976 Poboljšana sigurnost rada sa kukama na dizalici br.15 619 Aničić Klaudio
Strana: 1 od 3  Br. zapisa: 39

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme