Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijava (sql) rastuće, Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1976*')
  1976 1.11.1976 Automat za elektrozavarivanje 635 Turković Valter
  1976 1.9.1976 Zaštita kablova na papučicama magnetskih dizalica 621 Kolik Jakov,
Justić Josip
  1976 10.3.1976 Temelj ventilatora za ventiliranje brodskih prostora u gradnji broda 609 Goričanec Ivan
  1976 11.9.1976 Izmjena šarnira 622 Blečić Aldo
  1976 12.5.1976 Nož za tokarenje matica (povučena prijava) 615 Jojić Husein
  1976 12.5.1976 Kliješta za montažu nosača cijevi 616 Radanović Josip
  1976 13.12.1976 Novi način provođenja cijevi kroz nepropusne pregrade 638 Živković Milan
  1976 13.2.1976 Naprava za trasiranje cijevnih koljena 607 Krušvar Ratko
  1976 13.5.1976 Ukidanje rada na VTP 1 u prvoj smjeni 617 Šušnjar Vlado
  1976 14.4.1976 Izmjena plamenika za žljebljenje 610 Host Ivan
  1976 14.4.1976 Podvodno rezanje ugljenom elektrodom 611 Kanazir Stevo,
Host Ivan
  1976 15.10.1976 Univerzalno ukrućenje propelerske osovine 630 Božo Milan
  1976 15.12.1976 Testiranje paranaka velike nosivosti na m/b 639 Lakošeljac Aleksandar
  1976 16.6.1976 Parni stroj sa rotirajućim klipovima (rotorima) 620 Djurdjević Zvonimir
  1976 16.9.1976 Gravitacional akcelerator br.3 623 Dervišić Smail
Strana: 1 od 3  Br. zapisa: 39

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme