Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijava (sql) rastuće, Godina (sql) rastuće, Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1981*')
  1981 1.9.1981 Tarna pila tip AC-450 1050 Kostadina Nereo
  1981 11.2.1981 Kalup za savijanje i ravnanje limova 1035 Paladina Ivan
  1981 12.11.1981 Zatvaranje i šifracija mrežnog plana i primjena 'Optime' u aktivnostima plana gradnje broda do porinuća 1055 Ukropina Nikola
  1981 13.1.1981 Ušteda materijala i radnih sati na izradi komunikacija tankova gr. 606 - 614 1021 Hodak Silvestar
  1981 15.1.1981 Naprava za montažu i demontažu i nošenje propelerne matice 1022 Marvin Florijan
  1981 15.12.1981 Rekonstrukcija prikolice za transport cijevi 1057 Lakošeljac Aleksandar
  1981 16.10.1981 Rješenje problematike rezanja konture panela na panel liniji 1052 Crnković Ivan
  1981 17.6.1981 Ušteda materijala AISi-316 L na komunikaciji tanka tereta 1043 Hodak Silvestar
  1981 17.6.1981 Vez saonica i paketa 1044 Barešić Mladen
  1981 17.6.1981 Uška za vez saonica sa brodom 1045 Oštrić Jure
  1981 19.6.1981 Ušteda materijala i tehnološka izmjena izrade 1046 Zubović Vlatko
  1981 19.8.1981 Početno savijanje limova na valjku 1048 Kazija Filip
  1981 2.11.1981 Pomoćni ležaj za centriranje osovinskog voda 1054 Grković Milivoj
  1981 21.1.1981 Alat za savijanje prirubnica 1023 Peran Mladen
  1981 21.4.1981 Primjena brusilica na visoku frekvenciju 1040 Galo Anđelo
Strana: 1 od 3  Br. zapisa: 38

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme