Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijava (sql) rastuće, Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1983*')
  1983 10.3.1983 Bojenje prirubnica 1091 Čegar Slobodan
  1983 12.12.1983 Čepljenje oplate potonulog broda 1104 Velić Šero
  1983 12.12.1983 Promjena okova na paketima porinuća 1105 Velić Šero
  1983 15.7.1983 Mjerne skice cijevi i nosača cijevi 1099 Grbić Mario
  1983 18.5.1983 Kliješta za elektrolučno žljebljenje 1097 Keser Petar
  1983 19.1.1983 Naprava za izradu koloturnika 1088 Peran Mladen
  1983 20.7.1983 Ušteda papira i proširenje mogućnosti u programima 'Autokon' 1100 Rosović Boris
  1983 21.2.1983 Savijanje cijevi na savijačici profila 1089 Ivetac Ivan
  1983 26.8.1983 Zamjena Galovog lanca sa čeličnim užetom 1101 Herak Verđilio
  1983 26.8.1983 Naprava za obradu traka 1102 Štefanić Stanko
  1983 28.2.1983 Pokusna primjena 'VF' brusilica 1090 Žmirić Čedo
  1983 29.4.1983 Sakupljanje, sortiranje i promet sekundarnih sirovina 1095 Tončinić Branko
  1983 31.3.1983 Ušteda mikrofilma 1092 Blečić Arno
  1983 31.3.1983 Jednoobrazno označavanje pripreme za automatsko zavarivanje stičnih spojeva na panel liniji i sve ostale za traktorski automat 1093 Troper Rudolf
  1983 5.5.1983 Brtva za brodska kabinska vrata 1096 Matetić Boris
Strana: 1 od 2  Br. zapisa: 18

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme