Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijava (sql) rastuće, Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1985*')
  1985 1.7.1985 Sekcija za panel liniju 1131 Gotić Josip
  1985 11.9.1985 Nova pješčana potklada sa klipom 1135 Profozić Ratko
  1985 12.3.1985 Izvlakač za vijke saonika 1123 Popović Ante
  1985 15.10.1985 Izolacija spojnih profila 'Omega' 1141 Matijaš Franjo
  1985 15.7.1985 Supstitucija drvenih saonica 1132 Maksan Ante
  1985 16.12.1985 Pomoćna naprava za spajanje stropnih amortizera 1145 Štemberger Jože
  1985 16.12.1985 Kalkulacija materijala 1146 Jugo Zlatko
  1985 16.9.1985 Regulator spoja sekcija tankostjenih cjevovoda 1136 Novak Marin
  1985 2.10.1985 Naprava za okretanje reduktora 1138 Miletić Ljubomir
  1985 20.6.1985 Supstitucija uvoznog materijala 1127 Profozić Ratko
  1985 21.6.1985 Izrada sastavljenih profila 1128 Profozić Ratko
  1985 22.10.1985 Izmjena tehnologije predmontaže opreme u dvodnima van M.P. 1142 Radanović Josip
  1985 23.12.1985 Predviđanje vremenskih serija 1147 Jugo Zlatko
  1985 25.6.1985 Promjena u transportu 1129 Troper Rudolf
  1985 25.9.1985 Zaštitnik na ubodnoj pili 'Bosh' 1137 Matijaš Franjo
Strana: 1 od 3  Br. zapisa: 31

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme