Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijava (sql) rastuće, Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*2012*')
  2012 10.10.2012 Nosači sanduka 03/2012 Došen Damir,
Pejić Sladjan
  2012 10.10.2012 Temelj saonika 04/2012 Puž Roberto,
Pejić Sladjan
  2012 17.5.2012 Privremena rasvjeta na objektima sa timerom
01/2012 Hromin Anatolij,
Matić Marko
  2012 25.5.2012 Spojevi za tlačenje cjevovoda 02/0212 Konestabo Bruno
Strana: 1 od 1  Br. zapisa: 4

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme