Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1973*')
  1973 5.1.1973 Željezni sanduk sa pijeskom 433 Korotkov Aleksandar
  1973 15.1.1973 Viseća skela ispod gornjih bočnih tankova 434 Pintar Igor,
Plevnik Ivan
  1973 19.1.1973 Vodilica na abicant preši u OGBT 435 Paladina Ivan
  1973 8.2.1973 Predmontaža većih sekcija 436 Filipović Miodrag
  1973 13.2.1973 Sidrena oka za gr. 10562 437 Arrigoni Arrigo,
Katić Tomislav
  1973 20.2.1973 Nosači visećih skela na vanjskoj oplati 438 Dušić Josip,
Novak Damir
  1973 20.2.1973 Elektroinstalacija signalizacije za porinuće brodova 439 Gucul Rudolf
  1973 24.2.1973 Analiza troškova po bankovnim garancijama 1. dio 440 Dodić Josip
  1973 24.2.1973 Izravnavanje podova 441 Bratuša Ivan,
Velnić Ivan
  1973 20.3.1973 Naprava za utiskivanje pužnog kola na osovinu 442 Komen Drago
  1973 23.3.1973 Ušteda vremena, poboljšanje i racionalizacija poslovanja 443 Rajak Rajko
  1973 23.3.1973 Stepenice za penjanje na skele V.O. 444 Plevnik Ivan,
Skec Slavko
  1973 23.3.1973 Rešetkasta zaštita otvora na provlakama 445 Plevnik Ivan,
Skec Slavko
  1973 4.4.1973 Ugrađivanje podstranice grijanja kancelarija radione izrade brodskog trupa 446 Lušetić Ivan,
Franković Vilim
  1973 4.4.1973 Oštrenje i kontrola odvalnih modulnih glodala 447 Bizjak Vladimir
Strana: 1 od 5  Br. zapisa: 72

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme