Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1975*')
  1975 7.1.1975 Mreža za sakupljanje materijala nakon porinuća 551 Dragobratović Zvonko,
Jurac Albert
  1975 8.1.1975 Prijenosna peć TO-100V 552 Vukelić Đorđe
  1975 16.1.1975 Naprava sa formularom za rekapitulacije i evidencije (povučeno) 553 Maraspin Steno
  1975 27.1.1975 Kutno savijanje obujmica 554 Klokić Zijad,
Milašin Marko,
Hajduković Jovan,
Šupica Ratko
  1975 4.2.1975 Ormar sa pneumatskim elementima za razvod 555 Cikojević Josip
  1975 13.2.1975 Analiza kadropatija 556 Golčić Josip
  1975 19.2.1975 Tehnološka razrada za obradu i montažu obloge stropova 557 Perica Jere,
Jedrejčić Anton,
Čukelj Valentin
  1975 21.2.1975 Pokrivne letve za elektrokablove 558 Perica Jere,
Jedrejčić Anton,
Čukelj Valentin
  1975 21.2.1975 Obloga vanjskih stijena 559 Perica Jere,
Jedrejčić Anton,
Čukelj Valentin
  1975 27.2.1975 Oslonci saonika br. 1,2,3 - krma 560 Petričić Stjepan
  1975 3.3.1975 Autogeni aparati za rezanje sivog lijeva (povučeno) 561 Vukelić Đorđe
  1975 11.3.1975 Izrada prostornih šablona 562 Arigoni Arigo
  1975 14.3.1975 Nož za tokarenje čahura potpornih svornjaka 563 Jujić Husein
  1975 14.3.1975 Kalupi za izradu vjetrobrana 564 Paladina Ivan
  1975 17.3.1975 Prirubnica redukciona ili ravna 565 Paulin Ivan
Strana: 1 od 4  Br. zapisa: 50

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme