Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1978*')
  1978 5.1.1978 Zaštitna guma na tirantu 664 Filipović Miodrag
  1978 14.1.1978 Kapa propelera - izmjena materijala 665 Cibić Dušan
  1978 18.1.1978 Košara za montažu 666 Mrvčić Miljenko,
Ercegović Josip
  1978 18.1.1978 Nova ronilačka kaciga 667 Velić Šero
  1978 19.1.1978 Kliješta za vađenje obloga na saonicama 668 Maksan Ante
  1978 24.1.1978 Sprava za montažu propelera i kormila 669 Filipović M.,
Jelenković A.
  1978 24.1.1978 Ušteda kod zavarivanje pontona 670 Gotić Josip
  1978 31.1.1978 Noževi za navoje 671 Maraspin S.,
Grlica J.
  1978 30.3.1978 Stropne ploče 672 Juraga Zvonko,
Čukelj Valenta
Strana: 1 od 1  Br. zapisa: 9

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme