Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1981*')
  1981 6.1.1981 Zamjena detalja za provođenje cijevi 1020 Živković Milan
  1981 13.1.1981 Ušteda materijala i radnih sati na izradi komunikacija tankova gr. 606 - 614 1021 Hodak Silvestar
  1981 15.1.1981 Naprava za montažu i demontažu i nošenje propelerne matice 1022 Marvin Florijan
  1981 21.1.1981 Alat za savijanje prirubnica 1023 Peran Mladen
  1981 22.1.1981 Dodane provlake 1024 Troper Rudolfo
  1981 22.1.1981 Arhivski nacrti 1025 Mirić Nikica
  1981 23.1.1981 Popis materijala - crveni tisak 1026 Mirić Nikica
  1981 27.1.1981 Ušteda materijala 1027 Zubović Vlatko
  1981 27.1.1981 Naprava na preši (kalup) 1028 Gon Anton
  1981 27.1.1981 Kalup za izradu rukohvata fi 16 - 35 mm 1029 Gon Anton
  1981 27.1.1981 Kalup za izradu uški fi 16 mm 1030 Gon Anton
  1981 27.1.1981 Naprava na preši (kalup) 1031 Gon Anton
  1981 28.1.1981 Popis materijala - zeleni tisak 1032 Šarćević Martin
  1981 3.2.1981 Kuke za vješanje RTG aparata 1033 Brajuka Ivan
  1981 5.2.1981 Iskoristivost otpadnih cijevi 1034 Biondić Ivan
Strana: 1 od 3  Br. zapisa: 38

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme