Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1984*')
  1984 20.1.1984 Odlaganje i utovar otpadnog cinka 1106 Tončinić Branko
  1984 8.2.1984 Ključ za stezanje vijaka krila propelera 1107 Pavlešić Karlo
  1984 22.2.1984 Predmontaža donjeg dijela pramčane statve gr. 432 1108 Ivanišević Petar
  1984 29.2.1984 Redukcija bulb profila i uglovnica 1110 Spasojević Milovan
  1984 1.3.1984 Zavarivanje završnog voja bočnih tankova 1109 Buševac Fehim
  1984 21.3.1984 Supstitucija uvoza 1111 Puž Ferucio
  1984 22.3.1984 Naprava za izradu 'Klanfi' 1112 Štajminger Julijan
  1984 26.3.1984 Dopuna standardne pripreme šavova za elektro zavarivanje 1113 Gotić Josip
  1984 10.4.1984 Zamjena sistema goriva pod pritiskom sa gravitacionim sistemom na gr. 625 i 626 'SCAN' 1114 Calcina Albino
  1984 2.8.1984 Zavojni transporter (sačmarilica) 1116 Jakšić Ivan
  1984 10.8.1984 Usmjerivač toplog zraka 1115 Mičić Momir
  1984 3.10.1984 Postolje za štamp - Kalup - 1117 Fruk Mirko
Strana: 1 od 1  Br. zapisa: 12

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme