Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1985*')
  1985 8.2.1985 Supstitucija materijala više kvalitete materijalom niže kvalitete 1118 Debelić Boris
  1985 8.2.1985 Pogonsko kolo sa samojedno nastavljivim lopaticama 1119 Koč Srećko
  1985 26.2.1985 Izmjena standarda 1120 Crnković Ivan
  1985 4.3.1985 Otvorena uška 1121 Klindžić Ivan
  1985 6.3.1985 Spojnica za gumeno crijevo plina i kisika 1122 Juretić Ivan
  1985 12.3.1985 Izvlakač za vijke saonika 1123 Popović Ante
  1985 5.4.1985 Ukrupnjena montaža krovnih konstrukcija hale 'D' KVP Cerovica 1124 Novak Marin
  1985 29.5.1985 Kalup za savijanje cijevi 1125 Holik Jakov
  1985 31.5.1985 Testiranje varova 1130 Južnić Davorin
  1985 6.6.1985 Popravak bijelog metala na ležajevima, navarivanjem 1126 Materglian Giovanni
  1985 20.6.1985 Supstitucija uvoznog materijala 1127 Profozić Ratko
  1985 21.6.1985 Izrada sastavljenih profila 1128 Profozić Ratko
  1985 25.6.1985 Promjena u transportu 1129 Troper Rudolf
  1985 1.7.1985 Sekcija za panel liniju 1131 Gotić Josip
  1985 15.7.1985 Supstitucija drvenih saonica 1132 Maksan Ante
Strana: 1 od 3  Br. zapisa: 31

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme