Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*1988*')
  1988 29.2.1988 Potklada za transport sekcija 1201 Maksan Ante
  1988 2.3.1988 Nabijanje klinova kod porinuća broda 1202 Laća Niko
  1988 4.3.1988 Oskeljenje paluba 1203 Laća Niko
  1988 7.3.1988 Oskeljenje donjih bočnih ankova gr. 10594, 650, 638 i 651 1204 Laća Niko
  1988 8.3.1988 Montaža dizalice u moru na vezu br. 1 1205 Sabalić Mihovil
  1988 7.4.1988 Izmjena u sistemu cirkulacije hidrauličkog ulja 1206 Lakić Ivica
  1988 9.5.1988 Supstitucija stezne glave brusilice 1208 Čolović Petar
  1988 23.5.1988 Pokretni nagib 1207 Rodić Stanko
  1988 5.7.1988 Proširivanje krajeva cijevi od bakra, aluminija i njihovih slitina svih promjera i debljine stjenki cijevi do 5 mm 1209 Pašić Ismet
  1988 8.9.1988 Vijčana preša poravnavanje međusobnih spojeva limova i profila 1211 Tomac Antun
  1988 27.10.1988 Nosač za nadglavno zavarivanje 1210 Štula Dušan
Strana: 1 od 1  Br. zapisa: 11

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme