Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*2001*')
  2001 20.2.2001 Programski paket 'COF' 1267 Grailach Christian
  2001 21.3.2001 Pomoćna naprava za mini vertomatik NC 1268 Pavlović Drago,
Žarić Andrija
  2001 13.4.2001 Uređaj za kontrolu zakošenosti transportnih sredstava 1269 Travaš Šime
  2001 23.4.2001 Blinda za tlačenje plastičnih cijevi 1270 Tonković Stanko
  2001 25.6.2001 Univerzalno postolje za izreze na uzdužnjacima 1271 Šragalj A.
  2001 31.10.2001 Uređaj za kompletnu obradu vanjske oplate broda 1272 Veg Željko
Strana: 1 od 1  Br. zapisa: 6

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme