Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*2002*')
  2002 31.1.2002 Izrezi na koljenima za porinuće broda 01/2002 Laća Niko,
Puž Roberto
  2002 31.1.2002 Podlaganje podvodnog saonika 02/2002 Laća Niko
  2002 31.1.2002 Ukrućenje kopnenog saonika 03/2002 Laća Niko
  2002 12.3.2002 Pomična skela za AKZ radove 04/2002 Križanec Siniša
  2002 28.3.2002 Nosač privremene ograde na brodu 05/2002 Bogdanić Marijan
  2002 8.4.2002 Ravnanje tavalona 06/2002 Stojanović Petar
  2002 27.5.2002 Tehnologičnost izrade stepenica strojarnice 07/2002 Grdić Josip
  2002 31.5.2002 Karega 08/2002 Čorluka Franjo
  2002 7.10.2002 Zamjena nosača metal kablova na palubnom mostu 09/2002 Grdić Josip
  2002 9.10.2002 Usisno tlačni cilindar 10/2002 Superina Eric
Strana: 1 od 1  Br. zapisa: 10

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme