Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*2006*')
  2006 9.1.2006 Naprava za nepropusno zatvaranje okruglih otovora 01/2006 Božo Milan,
Valovičić Anđelko
  2006 30.1.2006 Preklopnik za tlačenje usisa mora 02/2006 Božo Milan
  2006 24.4.2006 Optimalizacija dimenzioniranja cjevovoda pare i kondenzata 03/2006 Bonert,
Kocijan,
Jurešić
  2006 5.5.2006 Perforirani nosači podnica 04/2006 Nadić Željko
  2006 25.5.2006 Platforma za ravne i zakrivljene površine 05/2006 Božo Milan,
Ivančić R.,
Kovačević Vojislav
  2006 26.5.2006 Nepovrati ventil na uronjivoj pumpi 01/2006-mid Simčić D.
  2006 26.5.2006 Izrada mikrometra za izradu navoja 02/2006-mid Blagar Vojko,
Brnobić
  2006 26.5.2006 Naprava za tokarenje radijusa propelerne osovine 03/2006-mid Blagar Vojko,
Brnobić
  2006 14.6.2006 Hidraulička preša 06/2006 Jugo Boris
  2006 14.6.2006 Univerzalna šablona 07/2006 Jugo Boris
  2006 14.6.2006 Elektromagnetna kočnica za dizalice 08/2006 Jugo Boris
  2006 14.6.2006 Popravak kućišta NF alata 09/2006 Jugo Boris
  2006 14.6.2006 Naprava za brušenje šina dizalica 10/2006 Likar Mario,
Jošić,
Kljajić
  2006 1.9.2006 Limene pločice za tlačenje VTS dvodna 11/2006 Jurešić Vladimir
  2006 4.10.2006 Oskeljenje brodskog trupa 12/2006 Požega Nikola
Strana: 1 od 2  Br. zapisa: 16

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme