Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka

Popis Inovacija

Ukoliko želite pronaći neki pojam, upišite npr. riječ skela u redu sa gumbom 'Upit', u praznom polju ispod 'Naziv inovacije' i stisnite enter na tipkovnici.

Prikazati će se sve inovacije koje u nazivu sadrže riječ skela.

Ukoliko želite poništiti pretraživanje, kliknite mišem na gumb Poništi u redu gdje piše: Trenutni upit...

Popis

Godina Prijava Naziv Inovacije Reg.broj Autori
Poništi Sortirano po: Prijavljeno rastuće, Reg.broj rastuće
Poništi Trenutni upit: (YEAR(datum_prijave) LIKE '*2016*')
  2016 1.2.2016 Izmjera dubina opremne luke 3.MAJ 01/2016 Puž Roberto
  2016 28.9.2016 Čamac za sakupljanje zamašćenja pri porinuću 02/2016 Puž Roberto
Strana: 1 od 1  Br. zapisa: 2

View View    Change Change    coPy coPy    Delete Delete
Forme