Nalazite se na str: Početna

Početna

UDRUGA
INOVATORA
BRODOGRAĐEVNE
INDUSTRIJE
3. MAJ
RIJEKA

LIBURNIJSKA 3
51000 RIJEKA
HRVATSKA
Fax: 051 / 611-422
Tel: 051 / 611-930
Predsjednik:
Siniša Križanec, prof.
_______________________

IBAN:
HR3124020061100126134

Matični broj:
1261002

OIB:
33774563235

_______________________
Udruga inovatora
brodograđevne industrije
3. MAJ upisana je u
Registar udruženja građana
Primorsko-goranske županije
pod reg. br. 08001063
od 10.03.1999. godine

Novosti

U bazi podataka imamo zavedeno 1051 inovacija.

<< <  Page 3 of 7  > >>

11.11.2015
Category: General
Na upravo zavšenom salonu inovacija 'INOVA 2015', koja je održana u Karlovcu od 5. do 7.11.2015, naš inovator Roberto Puž osvojio je vrijedna odličja.

13.10.2015
Category: General
Udruga inovatora BI 3.MAJ Rijeka organizira za svoje članove posjetu međunarodnom salonu inovacija INOVA 2015 dana 7. studenog 2015. godine u Karlovcu.

07.07.2015
Category: General
Dana 2. srpnja 2015. godine, na sjednici Upravnog odbora Udruge inovatora BI 3.MAJ donešene su odluke o imenovanjima Nadzornog odbora, delegata u tijelima i Odluka o neplaćanju članarine za umirovljene članove.